Home
Over de stichting
Projecten
Uw Project
Steun MBZ
ANBI
Contact
Mijn profiel
 
 

ANBI

 
Wist u dat onze stichting door de belastingdienst ANBI is gecertificeerd? Wat zegt dat?

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst

Een instelling kan alleen een ANBI status hebben als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij zijn een stichting die ‘het algemeen nut beoogt.’ Stichting MBZ dient rechtstreeks het algemeen belang.

Stichting MBZ heeft geen winstoogmerk.
U kunt als u aan ons doneert giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Nalatenschappen aan ANBI instellingen zijn vrijgesteld van successierecht.